CONTOH TUGAS SOAL ESSAY EKONOMI TENTANG INFLASI EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO

Rahmat Hidayat
By -
1
1.Apa yang dimaksud dengan Inflasi?
Inflasi bermaksud peningkatan yang berterusan dalam tingkat harga umum barangan dan perkhidmatan. Inflasi juga boleh merujuk kepada peningkatan harga untuk barangan atau perkhidmatan tertentu seperti kenaikan harga makanan tanpa kenaikan gaji. Kejatuhan nilai mata wang juga boleh dianggap sebagai inflasi.

2.Apa yang dimaksud dengan peningkatan tingkat pendapatan ?
Peningkatan yang tinggi dalam permintaan agregat disebabkan oleh peningkatan dalam pendapatan pengguna. Pendapatan yang tinggi ini akan meninggikan kecenderungan pengguna untuk berbelanja dan ini akan meningkatkan jumlah permintaan dalam sesebuah ekonomi. Pada kebiasaannya, peningkatan pendapatan pengguna berlaku pada ketika ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi.

3.Apa yang dimaksud dengan peningkatan penawaran uang ?
Penawaran uang yang banyak dalam sesuatu ekonomi boleh meningkatkan jumlah permintaan dalam negara. Jika penawaran wang tidak dikawal, maka ekonomi pada keseluruhannya mempunyai kadar kecairan yang tinggi dan ia akan meningkatkan jumlah permintaan dalam negara. Jika terlalu banyak wang yang mengejar barangan dan perkhidmatan yang sedikit, maka inflasi akan wujud.
4.Mengapa Inflasi dapat diimpor dari luar negeri ?
Peningkatan harga di luar negara Inflasi boleh menyerap dalam sesebuah negara melalui import terutamanya bagi sesebuah ekonomi terbuka yang banyak mengimport barangan dan perkhidmatan dari luar negara. Jika harga import ini meningkat, maka ia akan memberi kesan kepada harga dalam negara.
Penurunan kadar pertukaran wang
Inflasi import ini juga dipengaruhi oleh kadar pertukaran wang. Umpamanya, jika kadar pertukaran wang Malaysia dengan Amerika Syarikat jatuh (bermakna semakin banyak ringgit diperlukan untuk membeli satu dolar Amerika), maka dengan secara langsung Malaysia terpaksa membelanjakan banyak wang untuk mendapat sejumlah barangan dan membayar dengan harga yang tinggi. Tentunya harga yang tinggi ini akan dikenakan ke atas pengguna dalam negara.

5.Apa yang mempengaruhi jangka penggunaan ?
Inflasi juga dipengaruhi oleh jangkaan pengguna. Jika pengguna membuat jangkaan yang harga akan naik pada masa hadapan, mereka akan berbelanja sekarang dan ini akan menambah jumlah permintaan dalam sesuatu ekonomi. Seterusnya, ini akan memberi peluang kepada pengeluar untuk mengambil kesempatan untuk meningkatkan harga.

6.Apa perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro ?
Ekonomi Mikro
1. Corak analisis bersifat mikro (bagian kecil).
2. Titik berat analisis mengenai:
a. cara mewujudkan efisiensi (penghematan dalam penggunaan sumber daya atau faktor produksi)
b. Cara mencapai kepuasan maksimum

3. Contoh materi yang dibahas:
a. Teori Produksi
b. Biaya Produksi
c. Elastisitas
d. Permintaan seorang konsumen
e. Penawaran produsen


Ekonomi Makro
1. Corak analisis bersifat makro
(menyeluruh)

2. Titik berat analisis mengenai:
a. Faktor-faktor utama yang dihadapi setiap perekonomian
b. Peranan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi
c. Masalah-masalah utama yang dihadapi setiap perekonomian

3. Contoh materi yang dibahas
a. Pendapatan nasional
b. Inflasi
c. Neraca pembayaran
d. Permintaan seluruh konsumen
e. Penawran seluruh produsen

7.Apa masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi ?
a. Pertumbuhan ekonomi
b. Ketidakstabilan kegiatan perekonomian
c. Pengangguran
d. Inflasi
e. Defisit Neraca Pembayaran

8.Apa kebijakan pemerintah waktu mengatasi masalah dibidang ekonomi?
a. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara.
b. Kebijakan moneter; yaitu kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian.
c. Kebijakan bukan fiskal dan bukan moneter, terdiri atas:
• Kebijakan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan para pekerja.
• Kebijakan mendorong pengusaha meningkatkan efisiensi produksi
• Kebijakan menyumbangkan infrastruktur.
• Membuat peraturan-peraturan yang kondusif.

9.Sebutkan yang anda ketahui dengan permintaan uang !
Permintaan Uang
Arti: Jumlah yang diperlukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi
a. Dorongan transaksi
b. Dorongan berjaga
c. Dorongan spekulasi
d. Tingkat harga
e. Tingkat suku bunga
f. Ekspektasi/perkiraan
g. Meningkatkan produksi barang dan jasa

Kurva permintaan uang yaitu kurva yang menggambarkan hubungan pendapatan atau suku bunga dengan jumlah uang ada 3 macam:
a. Kurva permintaan uang menurut motif transaksi
b. Kurva perimintaan uang menurut motif berjaga-jaga
c. Kurva permintaan uang menurut motif spekulasi

10.Sebutkan yang anda ketahui tentang penawaran uang !
Arti: Jumlah uang yang ada (beredar) dalam perekonomian pada suatu waktu tetentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi
a. Kebijakan moneter Bank Sentral
b. Tingkat pendapatan masyarakat
c. Tingkat harga
d. Selera masyarakat
e. Meningkatnya produksi barang jasa
f. Kebijakan anggaran yang dianut

Kurva penawaran uang yaitu kurva yang menggambarkan
hubungan suku bunga dengan jumlah uang.

Posting Komentar

1Komentar

Posting Komentar