SOAL ULANGAN BAHASA SUNDA SD KELAS VI

Anakciremai
By -
0
Bewara
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Kasadaya murid kelas opat SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah, dina dinten sabtu kaping 28 Agustus 2010 kedah nyandak alat kabersihan.
Alat kabersihan nu kedah dicandak nya eta sapu, lap, ember, sareng seserok. (pilih salah sahiji wae) tong hilap unggal murid kedah nyandak.
Haturnuhun kana perhatosana.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Pupuhu kelas 4
SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Anto Sunarto


A.Pikeun ngajawab soal nomor 1 – 5 baca heula beware di luhur!

1.Kasaha eta bewara teh di tepikuen ?
2.Dinten naon murid kedah nyandak alat kabersihan ?
3.Alat kabersihan naon wae nu aya di bewara tadi ?
4.Kaping sabaraha murid kedah nyandak alat kebersihan ?
5.Saha nungadamel eta bewara ?


B.Tandaan kucakra (x) dina aksara a, b, c, atawa d di hareupeun jawaban nu bener!
6.“Deni nyandak buku ka sakola”
Kecap nu jadi jejer dina kalimah diluhur nyaeta ….
a. Deni b. nyandak c. buku d. kasakola
7.Harti kecap tina mantangul nyaeta …
a. dahareun b. kaliwat c. ngabadung d. kacida
8.“Dodi meuli es”
Kalimah di luhur kagolong kana kalimah …
a.salancar jembar c. ngante’t satata
b.salancar basajan d. ngante’t sume’le’r
9.anu kaasup tutuwuhan nyaeta …
a.ucing b. raplesia arnoldi c. kukupu d. oray
10.“Wanti nyokot duit … mesin ATM”
Kecap pangantet nu cocog keur kalimah di luhur …
a.Tina b. keur c. ti d. dina

Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)